Quant temps dura una pòlissa de salut? 

T'expliquem com funciona la durada de la pòlissa, quan és el venciment i la renovació d'una assegurança de salut.

En general, les assegurances de salut es prorroguen de manera automàtica cada 31 de desembre, llevat que una de les dues parts manifesti la seva intenció en sentit contrari. Així doncs, la durada d'un contracte d'assegurança es calcula en períodes de dotze mesos, per anys naturals.

Per tant, en finalitzar l'any, automàticament es renova el contracte de l'assegurança de salut per un període de dotze mesos. Si no és que el client sol·licita la baixa de l'assegurança, es renovarà per un any més.

La data de venciment de les assegurances de salut és cada 31 de desembre, raó per la qual, per sol·licitar la baixa, caldrà informar la companyia de manera formal amb un mes d'antelació.

En el cas d'altres assegurances particulars, com ara l'assegurança de decessos, llar, vida o accidents, el venciment de la pòlissa és la data en què es va donar d'alta; per tant, el venciment de l'assegurança acabarà just dotze mesos després d'haver-se donat d'alta i, per consegüent, la baixa de l'assegurança s'haurà de comunicar almenys 30 dies abans d'aquesta data.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV