Com es pot sol·licitar el servei de metge de medicina general o pediatria a domicili?


Amb la teva assegurança DKV es pot sol·licitar un servei a domicili quan, per l'estat del malalt, el desplaçament a una consulta o centre hospitalari és mèdicament desaconsellable.
 

També les visites d'ATS/DUI (practicants) poden ser a domicili, si així ho prescriu un metge de la Red DKV de Servicios Sanitarios que li correspongui segons la modalitat d'assegurança contractada.
 

Prèviament, es necessita la petició escrita del metge que assisteixi l'assegurat.
 

Pots consultar els professionals amb assistència a domicili, seleccionant l'especialitat a domicili corresponent.

També a domicili, la teva assegurança DKV cobreix:

  • Analítiques al domicili, en situació assimilable al grau de dependència II (dependència greu), màx. 2 extraccions/any. Queda inclosa l'extracció de sang al domicili de l'assegurat, només a través de la xarxa concertada per l'entitat Red DKV de Servicios Sanitarios, amb la prescripció prèvia d'un metge i amb l'autorització preceptiva de la companyia, sempre que s'acrediti una situació assimilable al grau de dependència II mitjançant un informe mèdic.

  • Fisioteràpia al domicili després d'hospitalització, en situació assimilable al grau de dependència II i III, màx. 20 sessions/any. Fisioteràpia al domicili després d'hospitalització superior a 24 hores, només a través de la xarxa concertada per l'entitat Red DKV de Servicios Sanitarios, amb la prescripció prèvia d'un metge i amb l'autorització preceptiva de la companyia, sempre que s'acrediti una situació assimilable al grau de dependència II i III mitjançant un informe mèdic.
     

Situació assimilable graus de dependència 3 i 2:

  1. Dependència grau 3 (gran dependència): amb incapacitat absoluta de l'assegurat per desplaçar-se a l'exterior.

  2. Dependència grau 2 (dependència severa): amb dificultat per desplaçar-se a l'exterior sense suport continu o supervisió d'un tercer.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV