Com funcionen les sessions de psicologia?


En general, les companyies asseguradores posen un límit de sessions màxim per assegurat i any. A DKV tenim un dels límits més amplis del mercat.


En les nostres assegurances d'assistència mèdica completa, i també els modulars amb contractació del mòdul B (especialistes i mitjans diagnòstics), queda coberta la psicoteràpia amb caràcter individual en règim ambulatori, prèvia prescripció d'un mèdic psiquiatre o pediatre de la Red DKV de Servicios Sanitarios que li correspongui segons la modalitat d'assegurança contractada, practicada per un psicòleg concertat i amb la necessària autorització de DKV Seguros. 


En les assegurances mixtes de reemborsament, pots accedir-hi a través del quadre mèdic amb l'autorització consegüent o anar a visitar-te amb qualsevol professional, presentar la factura a la companyia i obtenir el reemborsament de despesa amb els límits establerts en la modalitat de la teva pòlissa.


Els assegurats poden accedir a aquesta prestació fins a un límit màxim de 20 sessions per assegurat i any natural, llevat dels trastorns alimentaris (anorèxia/bulímia), situacions d'assetjament escolar, violència de gènere o familiar, ciberassetjament i estrès laboral, que tindrà un límit màxim anual de 40 sessions. 


En les assegurances mixtes de reemborsament computaran conjuntament les sessions efectuades a través de quadre mèdic o amb un especialista de lliure elecció.


Aquesta cobertura està inclosa per a les patologies susceptibles d'intervenció psicològica següents:

  • Malalties psiquiàtriques: depressió, esquizofrènia i trastorns psicòtics. 

  • Trastorns de conducta: neuròtics, d'ansietat, de personalitat i obsessivocompulsius. 

  • Trastorns de l'alimentació: anorèxia i bulímia. 

  • En situacions d'assetjament escolar, ciberassetjament i violència de gènere o familiar. 

  • Trastorns del son: enuresi, insomni, somnambulisme i terrors nocturns. 

  • Trastorns d'adaptació: estrès laboral i posttraumàtic, dol, divorci, adolescència, síndrome postvacances, etc.

  • Trastorns de l'aprenentatge: hiperactivitat i fracàs escolar. 

En cas de requerir més sessions, podràs accedir-hi a un preu especial a través del DKV Club Salud y Bienestar.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV