Vacunació internacional

Consulta el web del Ministeri de Sanitat per saber les vacunes que t'has de posar si viatges a l'estranger

 

L'assistència sanitària per a funcionaris també és important quan viatgen a l'estranger. Quan viatgem a l'estranger, ens hem de posar determinades vacunes. Les vacunes obligatòries o recomanades depenen del lloc del viatge i de les circumstàncies de cada viatger. Per això s'aconsella consultar el web de l'autoritat competent en sanitat exterior i anar a un centre de vacunacions internacionals del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

En relació amb la vacunació internacional, abordarem:

  • Quines són les vacunes obligatòries?

  • Taxa per l'administració de les vacunes

  • Vacunes i medicaments recomanats

 

Quines són les vacunes obligatòries?

Les vacunes que són obligatòries són les següents:

  • Febre groga

    • La vacuna contra la febre groga té una reglamentació internacional i és obligatòria per entrar en alguns països. Només s'administra en els centres de vacunació autoritzats, on s'expedeix el certificat de vacunació internacional. La febre groga s'adquireix per la picada de mosquits infectats que piquen durant les hores del dia. El virus de la febre groga infecta les persones i els micos. Durant el curs de la malaltia poden aparèixer febre, dolor muscular, mal de cap, esgarrifances, manca de gana, nàusees i/o vòmits, icterícia, dolor abdominal, manifestacions hemorràgiques, insuficiència renal, hepàtica i mort.

  • Meningitis meningocòccica

    • També és obligatòria la vacuna contra la meningitis meningocòccica per viatjar a l'Aràbia Saudita durant el període de pelegrinatge a la Meca. La seva normativa és idèntica a la de la febre groga. És una malaltia bacteriana aguda causada per la Neisseria meningitidis. Aquesta malaltia cursa amb l'aparició sobtada de mal de cap intens, febre, nàusees, vòmits, fotofòbia, rigidesa de nuca i, sovint, erupció petequial, juntament amb diverses manifestacions neurològiques. Encara que el tractament s'instauri ràpidament, la malaltia pot ser mortal. S'adquireix pel contacte directe de persona a persona, inclosa la transmissió per aerosol i per les gotetes respiratòries del nas i la faringe de persones infectades, pacients o portadors asimptomàtics.

 

Taxa per l'administració de les vacunes

La taxa per l'administració d'aquestes i altres vacunes està regulada en l'art. 29 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre; constitueix el fet imposable de la taxa “la vacunació contra les malalties establertes en el Reglament sanitari internacional, així com qualsevol altra sol·licitada per l'interessat, i l'expedició del certificat de vacunació internacional”.

En ser el subjecte passiu de la taxa la persona que sol·licita el servei, el reintegrament no és procedent, llevat de quan el desplaçament a l'estranger del mutualista estigui originat per raons de servei. 

 

Vacunes i medicaments recomanats

Com s'exposa en el punt anterior, els centres de vacunació poden aplicar taxes per la dispensació i/o administració de determinades vacunes i medicaments, que no serien reintegrades per Muface. Per això, abans de seguir les recomanacions és aconsellable que us informeu sobre el possible accés als medicaments indicats, a través de la vostra entitat d'adscripció o mitjançant prescripció en recepta de Muface i dispensació en oficina de farmàcia.

En aquest sentit, i a títol merament orientatiu, s'informa que en el moment present són dispensables en oficina de farmàcia mitjançant recepta de Muface les vacunes següents: tuberculosi, hepatitis A (previ visat d'inspecció), còlera i febre tifoide; així com els antipalúdics dotats de cupó precinte.

Muface cobreix el reintegrament parcial de determinats medicaments antipalúdics no comercialitzats a Espanya i adquirits a través de medicaments estrangers.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV