Preguntes freqüents sobre l'assegurança d'accidents

Resolem els dubtes més freqüents sobre les assegurances d'accidents

El període acordat que consti al contracte. Habitualment es contracta per anualitats, naturals o no, encara que la durada inicial també pot ser inferior o abastar diversos anys.

Al contracte s'hi preveuen renovacions, normalment anuals i automàtiques, al venciment del període inicial, llevat d'en els casos en què una de les parts comuniqui el contrari.

Només les garanties d'Incapacitat temporal o d'hospitalització per accident meriten indemnització diàriament, i l'abonament se sol fer en un sol pagament o en períodes mensuals.

En el moment de la contractació de la pòlissa es pot acordar l'actualització de capitals i primes vinculant la revaloració a l'IPC, a un percentatge fix o romandre invariable.

Les possibles cobertures que té en compte l'assegurança d'accidents són:

  1. 24 hores

  2. Professional

  3. Extraprofessional

  4. Circulació

Depenent del grau d'invalidesa, per la qual cosa et caldria una nova valoració mèdica del risc.

A partir de la taxa aplicada corresponent a la professió de l'assegurat i als capitals contractats per a cada garantia, amb la cobertura corresponent i les possibles sobreprimes.

Depenent de la garantia que es vegi afectada, la documentació pot variar.

Per exemple, són habituals, entre d'altres, els documents següents:

  • Declaració de sinistre

  • Justificants originals d'honoraris mèdics, certificats, comunicats d'alta i baixa, hospitalització, etc.

  • Certificat de defunció Informes mèdics de l'atenció, el tractament i l'estat

  • Certificat mèdic d'incapacitat definitiva

  • Acreditació de la condició de beneficiari de l'assegurança

Resol tots els teus dubtes sobre les assegurances d'accidents

T'oferim la informació necessària per a la contractació de la teva assegurança d'accidents amb un llenguatge clar i transparent.

 

 

Preguntes freqüents - cobertures

Què cobreix l'assegurança d'accidents?

Les garanties bàsiques són les de defunció o d'invalidesa permanent, ambdues per accident.

Preguntes freqüents - per què

Per què contractar una assegurança d'accidents?

Per estar tranquils i poder fer front a les conseqüències que es deriven dels accidents.

preguntes freqüents - qui

Té cobertura a l'estranger?

Sempre que es facin constar a les condicions particulars de la pòlissa.

Preguntes freqüents

Està coberta la pràctica d'esports?

Com en qualsevol tipus d'assegurança, sempre hi ha exclusions, com ara els esports de risc.

DKV Accidentes

Busques una assegurança d'accidents amb les màximes cobertures i serveis? 

Truca’ns sense compromís al 933 782 692 Perquè un expert t’informi i t’ajudi en el procés.

 

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV