Codi de conducta per a treballadors

A DKV creiem que fomentar la integritat dels treballadors també és fomentar la de l'empresa

El Código de conducta es un conjunto de normas vinculantes para todos los empleados, incluyendo a los altos ejecutivos y los miembros de los consejos d'administración de las compañías de Munich Re. Fa transparents els nivells de conducta ètica en la nostra feina diària. El codi es complementa amb normes addicionals en certes divisions i companyies del grup.

Junto con los principios claves del grupo, el Código de conducta refleja nuestros valores. Estos valores también incluyen los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que venimos cumpliendo voluntariamente desde 2007.

Considerem que els treballadors són una part essencial de la companyia i volem mantenir-hi una relació basada en la creació de valor, la confiança mútua, la responsabilitat, el compromís i la integritat. Per això, ens comprometem a:

 • Promoure les eines necessàries perquè la comunicació entre els treballadors i l'empresa flueixi adequadament.

 • Promoure la transparència, transmetre i compartir la informació necessària per a l'acompliment laboral, així com respecte a les decisions que els concerneixen.

 • Fomentar el treball en equip, la delegació, la cooperació, la coordinació i altres maneres de suport mutu per impulsar l'èxit col·lectiu.

 • Fomentar-ne la participació en les decisions que els afecten.

 • Conèixer el grau de satisfacció del treballador amb la seva feina, així com establir les eines adequades per incorporar els seus suggeriments i aportacions sobre com fer millor la feina.

 • Estimular, promoure, canalitzar i reconèixer la creativitat dels treballadors.

Principios clave 

Todas las normas y políticas del Código de conducta se inspiran en nuestros 5 principios clave:

 1. Nuestro negocio principal es la gestión de riesgos asegurables, nos esforzamos por la excelencia en la gestión del riesgo, la contratación y la diversificación activa del riesgo.

 2. Basamos nuestras acciones en las necesidades de nuestros clientes y socios de ventas, y les ofrecemos las mejores soluciones posibles a través de nuestro conocimiento, nuestro poder d'innovación, y estrecha cooperación.

 3. Gestionamos nuestro grupo de forma disciplinada y orientada a la creación de valor, igualando nuestras inversiones a nuestras obligaciones y aplicando una gestión de capital consistente.

 4. Usamos el potencial humano y el conocimiento dentro del Grupo mediante la promoción de la diversidad, flexibilidad y una cultura líder unificada.

 5. Nuestra conducta responsable crea valor sostenible para nuestros clientes, empleados, accionistas y la sociedad.

Codi de conducta de Munich Re