Compliment normatiu

A DKV garantim el compliment de la normativa actual amb el nostre Codi de conducta i els canals de comunicació

Codi de conducta 

Aquest codi té com a finalitat proporcionar directrius a tots els empleats per a una conducta adequada envers els companys, directius i membres del Consell d'Administració, així com en el seu tracte amb clients i amb el públic en general. L'objectiu és fomentar la integritat dels treballadors i, en conseqüència, de l'empresa.

Mostra el Codi de conducta

Canals de comunicació

Posem diversos canals de comunicació a disposició de la direcció, del personal i d'altres grups d'interès vinculats amb la companyia, a través dels quals es poden plantejar dubtes sobre la interpretació i aplicació del Codi de conducta o comunicar infraccions de manera totalment confidencial.

1 - Responsable directe del personal

S'haurà d'assegurar que el seu equip estigui familiaritzat amb el Codi de conducta i en respectin les regles i els principis. No podrà ser condescendent amb situacions irregulars de què tingui coneixement ni encobrir-les.

2. Assessor ètic

És la figura que rep els dubtes i les incidències que sorgeixen en la pràctica diària i que resoldrà, de manera ràpida, confidencial i clara, un expert que la tingui la potestat i prou independència per fer-ho.

Les seves funcions són:

· Resoldre dubtes sobre l'aplicació del Codi de conducta i de la normativa de Gestió ètica i relació amb els grups d'interès en general.

· Identificar àrees problemàtiques i recomanar canvis en les polítiques o els procediments.

Pots posar-t'hi en contacte enviant un correu electrònic a: asesor.etico@dkvseguros.es

Contestarà a les qüestions plantejades notificant-ne la rebuda en el termini de 24 hores i les resoldrà en un màxim de 10 dies feiners, llevat dels casos en què, per la seva dificultat o complexitat, necessiti un termini més ampli, cosa que comunicarà als interessats.

3. Canal de comunicació extern

Per reforçar la confiança, preservar la confidencialitat de les fonts d'informació i assegurar la independència en la tramitació de les incidències sobre el comportament ètic de la companyia i els seus col·laboradors, a DKV Seguros hem decidit establir un canal extern independent de comunicació de queixes, reclamacions i incidències en relació amb el compliment del Codi de conducta i de la normativa de Gestió ètica i relació amb els grups d'interès en general.

La consulta es pot enviar a través de correu electrònic canaldenuncias_DKV@ga-p.com o del número de telèfon +34 620 223 505 (+34 659 423 783 en cas de no estar disponible l'anterior). Les informacions que arribin a aquest canal seran gestionades per Vanessa Fernández Lledó, de la firma Gómez-Acebo & Pombo, advocada externa a la companyia amb una dilatada experiència, amb absoluta discreció i mantenint sempre l'anonimat de les persones que les enviïn.

4. Portal de denúncies d'ERGO

La companyia proporciona al seu personal i d'altres públics d'interès la possibilitat de fer denúncies anònimes d'irregularitats. Aquestes denúncies s'han de referir a incompliments greus de la llei, del Codi de conducta i de les normatives internes de la companyia, i s'han de fer de bona fe. La companyia garantirà l'anonimat i confidencialitat del denunciant.  Vés al portal de denúncies d'ERGO.