Gestió ètica

Som la primera asseguradora amb el certificat de gestió ètica i socialment responsable segons la norma SGE21 de Forética

 

Des dels seus orígens, DKV ha intentat desenvolupar la seva activitat de la manera més ètica possible promovent l'excel·lència a la feina des de tots els punts de vista.

Aquesta filosofia es plasma en els documents següents:

Estatut de compromisos ètics

L'Estatut de compromisos ètics és el marc que orienta el treball de DKV amb els diferents públics externs amb què l'empresa interactua segons els valors corporatius de l'empresa.

S'adrecen a la nostra clientela, personal sanitari, mediadors, entitats proveïdores de serveis per a assegurances generals, entitats proveïdores de serveis generals i societat: comunitats on operem i entitats no lucratives, l'entorn regulatori, el sector públic, els governs i partits polítics, sector assegurador i mitjans de comunicació.

Vegeu l'estatut en PDF 

Codi de conducta 

És l'instrument fonamental amb què comptem perquè els compromisos que estableix el nostre pla estratègic amb tots els grups d'interès passin a ser una realitat visible.

Aquest codi té com a finalitat proporcionar al personal directrius per a una conducta adequada respecte als companys i càrrecs superiors, així com en el seu tracte amb la clientela i amb el públic en general. L'objectiu és fomentar la integritat del personal i, en conseqüència, de l'empresa. 

Mostra el Codi de conducta

Sistema de gestió ètica

D'altra banda, el Sistema de gestió de l'ètica aclareix quins són els elements, les eines i els canals de comunicació de tot el que té relació amb la gestió ètica de DKV Seguros, i s'hi especifica la manera en què l'organització resol les incidències o els dubtes sobre l'ètica, a través de tres noves figures, i quina funció desenvolupa cada element. Veure Sistema de Gestió Ètica