Preguntes freqüents sobre l'assegurança de salut de quadre mèdic

Resolem els dubtes més freqüents sobre les assegurances de salut

Quines són les cobertures bàsiques de l'assegurança de salut?

Per conèixer el detall de les cobertures i dels serveis inclosos en les assegurances de salut, és important revisar el condicionat de cada producte. 

A la nostra pàgina tens accés a la informació detallada de les cobertures de cadascuna de les nostres assegurances de salut.


Aquestes assegurances es diferencien entre si per les cobertures i els serveis inclosos. T'oferim una àmplia oferta perquè puguis triar el que més s'ajusta a les teves necessitats

Consulta tota la informació i tria la que més s'adapta a tu.

Tinc una assegurança de salut amb una altra companyia i voldria canviar-me a DKV, hi ha preexistències i períodes de carència?

Es mantindran les preexistències que tenies a la companyia anterior, però s'eliminen els períodes de carència, per la qual cosa podràs utilitzar tots els serveis de salut des del primer dia.

Quins descomptes puc aconseguir en contractar la meva assegurança de salut?

De manera permanent, el client que contracta una assegurança de salut amb DKV pot beneficiar-se de preu inferior en un d'aquests casos:

 • Descomptes segons la manera de pagament: 2,8% (pagament trimestral), 4,6% (pagament semestral) i 7% (pagament anual)

 • Descomptes en funció del nombre d'assegurats: 7% (quatre assegurats), 12% (més de quatre)

 • Descomptes aplicables en funció de la promoció vigent. En el cas de DKV Integral, els assegurats que contractin l'assegurança mèdica abans del 28 de febrer de 2022 tindran un descompte del 36% sobre la tarifa de 2022, un 30% de descompte durant l'any 2023, un 24% de descompte el 2024 i un 12% el 2025.

Aquests descomptes són acumulables.

Quant temps dura una pòlissa de salut?

La durada del contracte està establerta a la pòlissa. És anual prorrogable per anys naturals. El contracte es renova automàticament cada any sense necessitat de confirmar-ne la continuació.

Tanmateix, tant vostè com DKV poden cancel·lar-lo a la data de venciment, sempre que s'hagi comunicat de manera provada a l'altra part. En el cas del prenedor de l'assegurança, el termini de preavís mínim és d'un mes, i per a DKV, de dos mesos.

Tanmateix, i com a valor diferencial en el mercat, ens comprometem a no rescindir la pòlissa als assegurats de modalitat individual que hi hagin romàs durant tres anualitats consecutives. Per tant, a partir del tercer any, la teva pòlissa serà vitalícia.

Com puc sol·licitar la baixa de l'assegurança?

El prenedor que vulgui sol·licitar la baixa ho ha de fer per escrit com a mínim amb un mes d'antelació al venciment de la pòlissa.

Les pòlisses de salut tenen com a venciment l'any natural, és a dir, el 31 de desembre; a la resta de les pòlisses, el venciment es produeix en complir cada anualitat des de la data de contractació.

S'ha d'incloure en la sol·licitud de baixa:
• NIF/NIE del prenedor (serveix igualment escanejat si és per correu electrònic).
• Número de pòlissa o targeta.
• Signatura del prenedor.

Pots enviar la teva sol·licitud:
• Per correu postal o fax de la sucursal de la teva localitat.
• Per correu electrònic a atencion.cliente@dkvseguros.es. En aquest cas, cal adjuntar el NIF/NIE escanejat i l'escrit signat pel prenedor.

A més, si canvies d'opinió just després d'haver subscrit una pòlissa, tens el que es coneix com a “dret de desistiment”. Una vegada formalitzat un contracte, tens catorze dies naturals per anul·lar-lo; ho has de fer saber a la companyia a través d'una carta o una trucada telefònica. En qualsevol cas, assegura't abans que la companyia en qüestió accepta aquesta possibilitat.

 

Copagaments en l'assegurança de salut

Una assegurança mèdica amb copagament és una assegurança en què els clients paguen una quota fixa per l'assegurança, ja sigui de manera mensual o anual, i un import variable, que depèn de les vegades que hagi utilitzat la pòlissa durant el mes. 

A més, depenent de les condicions de la pòlissa, abonarem els diners per separat cada vegada que anem al metge, o bé serà la companyia qui ens carregarà la quantitat suplementària al nostre rebut mensual. 

A DKV, el copagament varia en funció de la modalitat d'assegurança que triïs. Per exemple, en l'assegurança de quadre mèdic DKV Integral pots triar entre:

 • Amb copagament alt: Complet

 • Amb copagament baix: Classic

 • Sense copagament: Élite 

Exemple per consulta:

Medicina general, pediatria i infermeria (12 EUR amb DKV Integral Complet, 1,95 EUR amb DKV Integral Classic)

Altres especialitats (20 EUR amb DKV Integral Complet, 2,95 EUR amb DKV Integral Classic)

Les modalitats de copagament que t'oferim permeten ajustar encara més el preu de l'assegurança que estàs disposat a pagar i a l'ús que creus que en faràs, amb la possibilitat de triar diverses opcions.

Quins beneficis obtens amb el copagament?

Molt senzill: l'import anual de l'assegurança és més econòmic. Si visites amb poca periodicitat el metge, el desemborsament final serà molt inferior al de l'assegurança mèdica sense copagaments. Encara que el més habitual és que els copagaments oscil·lin entre 1 i 20 euros. Més informació

Assegurança de salut sense copagament

En aquest tipus d'assegurança mèdica s'abona un import fix per disposar dels serveis inclosos a la pòlissa, sense un increment del preu per cada visita que fem. 

És una tarifa plana en versió sanitària, amb algunes limitacions anuals que poden aparèixer a la pòlissa i que has de conèixer (és possible que la despesa en gases, fèrules, fàrmacs o pomades no estigui inclòs).

D'aquesta manera, no tindràs cap cost addicional quan utilitzis la teva assegurança.

Vull contractar una assegurança de salut modular que em permeti triar les cobertures, què inclou cada mòdul?

Els serveis i les cobertures d'aquesta assegurança es distribueixen en tres mòduls, dels quals en podràs contractar un, dos o tots tres, adaptant-la a les teves necessitats, en diferents combinacions. Més informació

Quin tipus de proves en consulta estan incloses en mòdul A de DKV Modular?

Al mòdul A de l'assegurança DKV Modular, tindràs incloses les proves següents:

 • Anàlisis clíniques bàsiques de sang i orina (excloses les proves hormonals, immunològiques, genètiques i biològiques i moleculars)

 • Radiologia simple tradicional sense contrast

Períodes de carència, què són? Les proves mèdiques tenen carència?

Un període de carència és l'interval de temps prefixat al contracte, comptat a partir de la data d'efecte de l'assegurança, en què no són efectives algunes de les cobertures incloses a les garanties de la pòlissa. Aquest període es computa per mesos, comptats des de la data d'entrada en vigor de la pòlissa, per a cadascun dels assegurats inclosos.
 

Les proves i mitjans de diagnòstic no tenen període de carència, excepte l'estudi biomecànic de la marxa o la trepitjada. La cobertura complementària exclusiva de DKV Integral de modalitat individual té un període de carència de 6 mesos.
 

A més d'aquesta prova, hi ha quatre serveis més amb carències, que són comuns a tots els productes:

 1. Les intervencions quirúrgiques i l'hospitalització, incloent-hi les pròtesis quirúrgiques per qualsevol motiu i naturalesa, tenen un període de carència de sis mesos, excepte en els casos d'urgència vital o accident. 

 2. L'assistència de qualsevol tipus de part (llevat de prematur) o cesària tindrà una carència de vuit mesos. 

 3. Els trasplantaments tenen un període de carència de dotze mesos. 

 4. L'assistència sanitària per infecció del VIH/SIDA té un període d'exclusió de dotze mesos (vegeu la definició de «període d'exclusió» en l'apartat 2 «Conceptes bàsics. Definicions»). 

La resta de prestacions que cobreix l'assegurança no tenen carència, i s'hi pot accedir des del primer dia. DKV també posa a la teva disposició altres assegurances amb cobertures addicionals, que poden tenir algun període de carència addicional.

Assegurança de quadre mèdic DKV Integral

Busques una assegurança de salut de quadre mèdic amb les millors cobertures i serveis?

Truca’ns sense compromís al 876 14 70 77 Perquè un expert t’informi i t’ajudi en el procés.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV