Observatori sobre la vida saludable

Guia per a una vida més saludable i sostenible

OBSERVATORI DE SALUT I MEDI AMBIENT

450
go

En aquesta publicació intentarem donar a conèixer iniciatives d'innovació social que reuneixen salut i medi ambient, que són punt de trobada imprescindible entre el que és saludable i el que és sostenible. 

Beneficis de caminar 30 minuts per anar a la feina

Obtens una millora cardiovascular, cremes calories i contamines menys l'atmosfera perquè no utilitzes el cotxe. Com que el medi ambient és un dels determinants de salut més importants, aquesta reducció en la contaminació atmosfèrica millora la salut de la comunitat i de les persones que hi viuen, perquè respiren un aire de millor qualitat.

És un cercle virtuós en què una actitud ambiental que millora la teva salut també millora el medi ambient, que novament millora la salut de tots.

El canvi climàtic també afecta la salut

El canvi climàtic té molts impactes sobre les nostres societats, entre els quals hi ha la salut. Ja l'any 2000 l'OMS va calcular que es van perdre 5,5, milions d'AVAD (anys de vida ajustats per discapacitat) conseqüència de malalties cardiovasculars, diarrea, paludisme, desnutrició i lesions causades per les inundacions atribuïbles al canvi climàtic. L'avaluació no va incloure molts altres aspectes no quantificables: desplaçaments, conflictes, menys producció agrícola...

Facilitant el canvi cap a la sostenibilitat des de casa

Llars verdes és un programa educatiu dirigit a famílies preocupades per l'impacte ambiental i social de les seves decisions i hàbits quotidians.

Aquesta iniciativa els acompanya en el procés de canvi cap a una gestió més responsable de casa, i promou l'autocontrol del consum domèstic d'aigua i energia, introdueix mesures i comportaments estalviadors i ajuda a fer una compra més ètica i més ecològica.