Observatorio Hogares saludables
Observatori de Salut i Medi Ambient

Llars saludables, edificis sostenibles

En esta publicación damos de manera sencilla, divulgativa, muy visual e infográfica algunas claves, herramientas y propuestas que permitan que nuestros edificios sean, a la vez, más saludables (mejores para nuestra salud) y sostenibles (mejores para la salud del planeta).

En esta publicación damos de manera sencilla, divulgativa, muy visual e infográfica algunas claves, herramientas y propuestas que permitan que nuestros edificios sean, a la vez, más saludables (mejores para nuestra salud) y sostenibles (mejores para la salud del planeta)

En aquesta guia trobaràs consells per a…

  • Entorn saludable. L'emplaçament té en compte l'orientació, l'exposició a vents dominants, la contaminació de sòl, l'impacte acústic, la proximitat de zones verdes, làmines d'aigua, zones de vianants, fonts de contaminants atmosfèrics.

  • Connexió de l'interior i l'exterior. Els espais exteriors relacionats amb l'habitatge afavoreixen la il·luminació natural, la ventilació amb aire fresc, el contacte amb vegetació, l'accessibilitat universal, etc.

  • Disseny adequat d'envolupants. Tancaments i envolupants de grau adequat d'aïllament que proporcionin excel·lent control tèrmic i d'humitat per a confort tèrmic, acústic i lumínic.

  • Ambients interiors saludables. Atenció a la millor qualitat de l'aire interior. Ús de materials, pintures i mobiliari de baixa emissió de substàncies químiques

  • Distribució funcional i higiènica de les estances. Segregació i agrupació d'estances netes i menys netes

  • Disseny flexible i adaptable.

  • Eficiència energètica. Objectiu de consum energètic proper a zero, tant en els materials utilitzats com en l'ús

  • Gestió eficient de l'aigua amb dispositius d'estalvi i ús eficient de l'aigua en aixetes, vàters, reciclatge, reg, etc.

  • Reducció de la generació de residus i reciclatge

  • Comunitats i veïnat saludables amb zones verdes.

Descàrrega aquí