A DKV volem agilitzar les teves gestions

Busques ajuda de DKV?

 • Dubtes sobre assistència mèdica: períodes de carència, visites a domicili, serveis dentals, assistència telefònica i consultes virtuals, etc.

 • Gestions relacionades amb la targeta sanitària.

 • Consulta com pots sol·licitar una autorització per a una prova.

 • Com pots gestionar el reemborsament d'una factura mèdica.

 • Gestions referents a la teva pòlissa: duplicats, preguntes freqüents sobre copagaments, etc.

 • Preguntes freqüents relacionades amb cobertures i assistència a l'assegurança de la llar.

 • Altres gestions: certificat de viatge a l'estranger.

 

Contacte

Prestacions sanitàries

Telèfons d'urgències

976 991 199 per a pòlisses privades i 900 300 799 per a pòlisses de Muface
 

Es pot anar al metge l'endemà d'haver contractat la pòlissa?

Pots utilitzar la teva assegurança i anar al metge l'endemà de contractar la pòlissa, és a dir, des del primer dia en què entra en vigor. Llevat de per a alguns serveis que tenen període de carència, com ara intervencions quirúrgiques, hospitalització, part o trasplantaments.
 

Visita a domicili

Quan, per l'estat del malalt, el desplaçament a una consulta o centre hospitalari sigui impossible. També les visites ATS/DUI (practicants) poden ser a domicili quan ho prescriu un metge de la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris i segons la modalitat d'assegurança contractada.
 

Odontologia

Estan cobertes les extraccions, les cures i les neteges de boca. A més, DKV posa a la teva disposició una guia de serveis bucodentals en condicions molt avantatjoses.
 

Certificat d'assistència de viatge a l'estranger

Si has de fer un viatge a l'estranger i tens pòlissa privada, pots sol·licitar un certificat d'assistència en viatge a través de la teva Àrea de Client, per telèfon o a la teva sucursal més pròxima.

Si ets mutualista, la prestació sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger es fa a través de Muface.

Com pots consultar el quadre mèdic?

DKV Seguros té una àmplia Xarxa de Serveis Sanitaris a tot el territori nacional. Per consultar el quadre mèdic de la teva pòlissa tens a la teva disposició diferents mitjans:

Telèfon 976 506 000 (si ets client privat) 976 768 999 (si ets mutualista) De dilluns a divendres, de 8 a 21 h.
 

Com pots consultar les visites mèdiques?

Si vols consultar les visites mèdiques que has tingut amb un professional mèdic de la Xarxa de DKV, ho pots fer a través de diversos mitjans: Àrea de Client, telèfon i a les nostres oficines.
 

Assistència mèdica telefònica i consulta virtual

A través de l' aplicació Quiero cuidarme Más podràs revisar els teus símptomes, programar una consulta virtual amb un especialista per xat, trucada o videotrucada o fer un seguiment d'hàbits amb un coach de salut, una llevadora digital o un psicòleg. També pots resoldre els teus dubtes de salut per telèfon amb les línies mèdiques telefòniques.

 

Assistència en un centre no concertat per MUFACE

Quan s'utilitzin mitjans no concertats amb DKV Seguros, caldrà abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que se'n puguin derivar, excepte en els casos de denegació injustificada d'assistència i en els d'assistència urgent de caràcter vital, en els termes del Concert d'Assistència Sanitària vigent.

Assistència mundial

La prestació sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger es fa a través de Muface

Targeta sanitària MEDICARD®

La targeta sanitària MEDICARD® t'identifica com a assegurat de DKV Seguros davant els professionals sanitaris als quals pots anar segons l'assegurança contractada, i és d'ús personal i intransferible.


Al revers trobaràs diferents telèfons d'interès: atenció al client, assistència a l'estranger o urgències 24 hores. No t'oblidis de signar-la! No té data de caducitat, per la qual cosa només en necessitaràs una de nova en cas de deteriorament o extraviament.

Què he de fer per sol·licitar un duplicat de la targeta?

Pots sol·licitar un duplicat per pèrdua o deteriorament a través dels canals següents, també en cas que la necessitis urgentment:

Com sol·licitar una autorització

Telèfon: 976 506 000

Proves que necessiten autorització

Cal autorització per a les proves diagnòstiques complexes i els tractaments, els trasllats en ambulància, les pròtesis i els implants, les sessions de psicoteràpia i els programes o les revisions preventius, així com per als ingressos hospitalaris.
 

Algunes autoritzacions concretes s'han de sol·licitar per escrit per a una valoració del nostre equip mèdic.
 

Quan se sol·licita una autorització per a ingressos hospitalaris o intervencions quirúrgiques, cal facilitar les dades del metge, la clínica o el centre hospitalari, la data d'ingrés i la prescripció. Has de conservar el número d'autorització per fer la prova o intervenció sol·licitada.
 

Les consultes a especialistes no necessiten autorització; n'hi ha prou amb la targeta mèdica MEDICARD®.

Reemborsament de despeses mèdiques

Si la teva pòlissa és de reemborsament, podràs optar lliurement a metges i a centres de la teva elecció encara que no estiguin inclosos en la xarxa assistencial de DKV.

Pagues la factura al professional o centre sanitari i DKV te'n reemborsa el cost segons els percentatges i els límits establerts en les condicions particulars de la teva pòlissa. El prenedor també pot autoliquidar les factures de la resta d'assegurats que estiguin a la seva pòlissa de reemborsament.


Telèfon d'atenció per a clients de pòlisses de reemborsament 976 814 983 - 900 814 390

Com sol·licitar un reemborsament

 • A través del àrea de client, enviant-nos la factura i emplenant un formulari.

 • A través de l'app DKV Reembolso

 • la teva oficina més propera

 • Per correu postal: DKV Seguros, Unidad de Reembolso Nacional. Apartat 20, 08960 - Sant Just Desvern, Barcelona

Com consultar l'estat del teu reemborsament
 • Si has sol·licitat el reemborsament a través de l' àrea de client, pots consultar en el mateix espai.

 • Si l'has sol·licitat per correu o en una oficina, el pots consultar al 976 814 983 - 900 814 390 o a la oficina més propera.

 • Si l'has sol·licitat a través de l'app DKV Reembolso, a la mateixa app podràs consultar-ne l'estat.

Contracte

Com puc modificar dades en la meva pòlissa?
 • A l' 976 506 000 - 900 810 072 pots incloure un telèfon, modificar una adreça, fax, correu electrònic o canvis lleus (no més d'una lletra) en nom i cognoms.

 • A través del àrea de client pots modificar les dades de telèfons, adreça electrònica, adreça postal, canvi de contrasenya, tipus de correspondència, període de pagament dels rebuts i compte bancari.

 • Si són modificacions majors com data naixement, DNI, nom complet, etc., s'han de sol·licitar per escrit en fax: 902 499 000, per correu electrònic atencion.cliente@dkvseguros.es o anant a la sucursal més propera.
   

Com sol·licitar un duplicat de la meva pòlissa?

Les condicions particulars inclouen les clàusules del contracte adaptat a la teva situació particular, com ara nom i cognoms dels assegurats, domicili, data d'efecte de la pòlissa, que s'entrega en contractar la pòlissa. 

Pots sol·licitar un duplicat de la pòlissa a través d'aquests canals:

Documentació que es lliura amb el contracte
 • Llibre del quadre mèdic: informació sobre la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris i com accedir-hi.

 • Les condicions generals: llibre que conté totes les clàusules (drets, obligacions, cobertures…) aplicables al contracte i que són comunes per a tots els clients.

 • Les condicions particulars: documentació amb les clàusules del contracte adaptat a la teva situació particular, com ara nom i cognoms dels assegurats, domicili, data d'efecte de la pòlissa, prima...

 • Targeta sanitària MEDICARD®: que t'identifica com a client de DKV Seguros i et dóna accés als serveis contractats.


Què és un condicionat?

És un contracte que recull els drets i les obligacions de DKV i de l'assegurat o prenedor. També rep el nom de "Condicions generals" i "Condicions particulars".
 

Carències i preexistències

Una carència és l'interval de temps, comptat a partir de l'entrada en vigor de la pòlissa, durant el qual no són efectives algunes de les cobertures. Pots consultar les carències a les condicions generals i particulars de la teva pòlissa o posant-te en contacte amb la companyia.

La preexistència és aquella condició de la salut (per exemple, embaràs), alteració o trastorn orgànic que existeix amb anterioritat al moment de la contractació de l'assegurança, independentment que hi hagi un diagnòstic mèdic. Llevat que es detalli el contrari en la pòlissa, les preexistències queden excloses de la cobertura de l'assegurança.

En el moment de contractar l'assegurança s'ha de manifestar qualsevol tipus de lesió, patologia congènita, malalties, proves diagnòstiques, tractaments i fins i tot la simptomatologia que es pugui considerar l'inici d'alguna patologia.

 

Tractament de dades personals

DKV Seguros queda expressament autoritzada per sol·licitar, tractar i cedir a entitats del seu grup assegurador les dades personals del prenedor o l'assegurat. Pel que fa a les dades de salut de l'assegurat, es poden cedir a un tercer quan sigui necessari, i amb la finalitat exclusiva de gestionar les prestacions sanitàries, els plans de prevenció i promoció de la salut i els serveis addicionals coberts per l'assegurança.

DKV Seguros també queda autoritzada per remetre informació al prenedor o l'assegurat, sobre les prestacions sanitàries, plans de prevenció o promoció de la salut i els béns o serveis que els puguin interessar.

El prenedor de l'assegurança o assegurat es poden adreçar a DKV Seguros per consultar aquestes dades o per actualitzar-les, rectificar-les o cancel·lar-les d'acord amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades, ho pots fer d'aquestes maneres:

Com donar-se'n de baixa
 

El prenedor que vulgui sol·licitar la baixa ho ha de fer per escrit com a mínim amb un mes d'antelació al venciment de la pòlissa. Les pòlisses de salut tenen com a venciment l'any natural, és a dir, el 31 de desembre. En la resta de pòlisses el venciment es produeix en complir cada anualitat des de la data de contractació.

Per donar-se de baixa per escrit, has d'incloure el DNI o NIF del prenedor, el número de pòlissa i la signatura d'aquest, i has de remetre la sol·licitud a les oficines per correu postal, per correu electrònic atencion.cliente@dkvseguros.es. També pots fer-ho anant a la teva oficina més pròxima o a través del nostre telèfon d'atenció al client 976 506 000 - 900 810 072 en l'horari: de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores.

Més informació sobre el procés de donar-se de baixa d'una assegurança

Gestió de queixes i reclamacions
 

Cadascuna de les queixes rebudes és una oportunitat per millorar la qualitat del servei al client, fet prioritari per a nosaltres. D'aquesta manera, i amb l'objectiu de protegir i assegurar els drets dels nostres clients, procurem donar una resposta el més eficient i ràpida possible, i mirem que el procés no s'allargui més del que sigui estrictament necessari. Per això, ens comprometem a donar-HI resposta en un termini màxim de dos mesos des de la presentació.

Per presentar una reclamació pots utilitzar qualsevol d'aquests canals:

 

Més informació sobre la tramitació de queixes o reclamacions aquí

Pagament de l'assegurança

Per què no es paga el mateix cada mes?

No cada mes es paga el mateix. En cas que la teva pòlissa tingui copagaments, alguns mesos rebràs també el càrrec pels actes metges efectuats.

Pots consultar tots els rebuts de la pòlissa en el àrea de client.
 

Què vol dir que el contracte és anual si es paga cada mes?

La durada del contracte és anual prorrogable, però el pagament es pot fraccionar, amb un petit recàrrec, de manera mensual, trimestral o semestral.
 

Com puc pagar un rebut endarrerit o pendent?

En aquests casos, a la teva sucursal més propera et poden informar del millor procediment per abonar el teu rebut.
 

Per què puja cada any la quota de la teva assegurança?

L'augment de les primes de la teva pòlissa es deu a l'increment dels costos mèdics, el cost dels nous mitjans de diagnòstic i les novetats que DKV afegeix anualment a la seva oferta de serveis. Vegeu el vídeo

Copagament

El copagament és l'import que hauràs d'abonar per cada acte mèdic realitzat, segons la modalitat d'assegurança que tinguis contractada. Pots veure l'import d'aquests copagaments a la "Taula de grups d'actes mèdics i copagaments" de les condicions particulars i/o especials de la teva pòlissa.
 

On puc consultar el copagament de la meva pòlissa?
 • Si ets el prenedor de la pòlissa, pots consultar els copagaments en el àrea de client.

 • Si ho prefereixes, també pots sol·licitar que t'enviem periòdicament la llista de copagaments al teu correu electrònic, sol·licitant-ho al 976 506 000 o a la teva oficina més pròxima.

 • També pots sol·licitar aquesta informació a través del nostre canal de WhatsApp.

Com tramito un sinistre de baixa laboral?

Per rebre la indemnització diària, cal aportar:

 • La documentació acreditativa de la incapacitat laboral, és a dir el comunicat de baixa de la Seguretat Social.

 • La informació mèdica necessària per valorar el teu expedient.

 • La declaració de sinistre que trobaràs a la documentació que et van lliurar en formalitzar la pòlissa, degudament emplenada. Si no el tens, hi pots aportar un escrit redactat pel teu metge, en què consti la identificació del metge, la identitat, l'edat, la professió o l'activitat i el domicili de l'assegurat, la patologia que provoca la incapacitat temporal i les seves causes i antecedents, la data probable d'inici del procés, la data des de la qual l'assegurat es troba incapacitat per exercir la seva activitat professional i el pronòstic de la durada de la malaltia.

Durant la gestió de l'expedient és possible que necessitem més dades, tant mèdiques com administratives.

Ens pots fer arribar aquesta documentació a través de la teva sucursal més pròxima.

Per què DKV em dóna d'alta i la Seguretat Social no?

El període en què es té dret a cobrar aquesta prestació és diferent del període de baixa en la Seguretat Social, ja que DKV Seguros únicament cobreix la incapacitat total per a la professió que s'ha declarat en la pòlissa.

La indemnització acaba en el moment en què puguis tornar a fer la teva activitat professional, encara que sigui de manera parcial, independentment de continuar de baixa en la Seguretat Social o no haver assolit el guariment total.

Assegurança de decessos

Estic assegurat tota la vida?

Totes les nostres pòlisses de decessos tenen caràcter vitalici, de manera que, un cop contractada estarà en vigor durant tota la vida dels assegurats llevat que el prenedor sol·liciti la baixa.
 

M'he d'incloure en l'assegurança?

És aconsellable, encara que es pot contractar l'assegurança només com a prenedor, sense ser assegurat. Això et permet contractar una pòlissa per a la teva família sense necessitat d'estar-hi inclòs.
 

Quin serà el meu capital assegurat?

El capital destinat a la cobertura del servei funerari s'estableix en funció del cost del funeral a la localitat de residència. Pots consultar el teu capital a les condicions particulars de la teva pòlissa. A fi que la garantia de servei estigui permanentment actualitzada, el capital assegurat es revalorarà automàticament cada any, d'acord amb les condicions especificades a la teva pòlissa.
 

Quina funerària prestarà el servei contractat?

En funció del lloc de defunció, del tanatori escollit o del lloc d'inhumació, activarem el servei funerari que millor s'adapti a les necessitats i desitjos de la família assegurada. Disposem d'una xarxa concertada de prestadors de serveis funeraris en l'àmbit nacional, perquè no hagis de preocupar-te per la gestió i prestació del servei contractat.

Assegurança de la llar

Què he de fer en cas de sinistre?

Si has tingut un sinistre i necessites els serveis d'un especialista —un lampista per una fuita d'aigua, un vidrier perquè s'ha trencat un vidre, o un manyà que obri la porta perquè t'has deixat les claus a dins de casa— pots utilitzar (depenent de si assegures continent o contingut o ambdós i d'acord amb les cobertures contractades) els serveis d'assistència a la llar que DKV posa a la teva disposició les 24 hores. 

976 991 198 / 900 810 076


Què és el Continent i el Contingut? 

S'entén per Continent el valor del mateix habitatge, de l'edificació en si: fonaments, murs, portes, finestres i sostres, incloses les construccions adjacents com patis, garatges, terrasses, piscines i instal·lacions esportives, així com les seves instal·lacions fixes (calefacció, subministraments d'aigua, llum, gas, panells solars, etc.).

El terme Contingut es refereix als béns personals, com el mobiliari (inclòs el mobiliari fix de cuina i bany), roba, llibres, música, objectes de decoració, aixovar domèstic, electrodomèstics, ordinadors i tecnologia, joies normals, etc. que es trobin dins l'immoble assegurat i siguin propietat de l'assegurat, els seus familiars o persones que convisquin al domicili.


Com puc calcular el meu capital de continent i contingut?

Per calcular el valor del continent i poder calcular el preu de l'assegurança et demanarem: tipus d'habitatge, m² construïts, qualitat de l'habitatge i província on es troba l'habitatge.

El capital se subscriurà per la totalitat de l'habitatge (inclosa la quota part de la copropietat, si l'habitatge pertany a una comunitat en règim de propietat horitzontal).

Pel que fa al valor del contingut, DKV EcoHogar té en compte la indemnització a valor a nou segons es defineix en les condicions generals. Però per a això cal que l'assegurat (ja que és la seva pròpia valoració subjectiva) estableixi amb l'ajuda del seu mediador, o a la mateixa sucursal, uns capitals suficients i adequats per reposar la totalitat dels béns del seu habitatge, en cas de sinistre, inclosos el mobiliari fix de cuina i bany.

Atès que els mobles fixos de cuina i bany formen part del contingut, per a un pis tipus mitjà que sigui l'habitatge habitual i estigui habitat per tres o quatre persones, aconsellem assegurar el contingut amb un capital d'entre 25.000 i 30.000 euros, com a mínim.


Com puc assegurar les joies i els objectes de valor especial?
 • Joies (joies, pedres precioses, rellotges, monedes d'or...):  a DKV tens l'avantatge que en assegurar el contingut s'inclou un 10% d'aquest capital per a joies normals o habituals en un habitatge mitjà. Quan el valor d'aquestes joies superi en conjunt el 10% de la suma de contingut, i amb màxim de 6.000 euros, aquest excés pot ser objecte de cobertura, amb una declaració prèvia expressa i el pagament de la prima corresponent. També caldrà detallar aquelles joies amb un valor unitari superior a 2.000 euros.

 • Objectes de valor especial: quadres, coberteria de plata, escultures, col·leccions de monedes i segells, pelleteria, etc. Els objectes de valor especial s'han de detallar sempre que el seu valor individual o el del conjunt del qual formin part excedeixi els 3.000 euros.


Què cobreix la meva assegurança?

És important que t'informis a través del teu mediador o a la teva sucursal de les diferents modalitats de què disposem, i que permeten adaptar-se a les teves necessitats. A Assegurances de la llar  pots triar la modalitat segons les teves necessitats de cobertures. Des de la modalitat Plus, la més avançada, o la Complet, amb àmplies cobertures, fins a la Basic, que cobreix només les garanties més fonamentals a un preu ajustat. Finalment, disposes de la modalitat d'incendis, més dirigida a fer front, només, als requeriments de les entitats financeres per una hipoteca.


Quins serveis tinc inclosos dins la meva pòlissa?
 • DKV assistència a la llar 24 hores: estem a la teva disposició davant de qualsevol urgència de la llar.

 • Servei de manetes: t'oferim ajuda professional per a una gran varietat de tasques domèstiques.

 • Servei de reparació d'electrodomèstics: ampliem la garantia de mà d'obra fins a 7 anys.

 • Serveis ecològics: faciliten un entorn saludable i bones pràctiques de sostenibilitat en l'habitatge.

 • Accés a DKV Club Salut i Benestar: serveis mèdics i de benestar a preus especials només per a abonats.

 • Servei d'assistència informàtica i tecnològica: Necessites ajuda amb les noves tecnologies? Un expert t’assessorarà.

 • Assistència psicològica telefònica 24 hores.


Soc llogater. M'he de fer una assegurança?

Si vius de lloguer, també és fonamental que asseguris la teva responsabilitat civil per fer front als danys que puguis ocasionar als béns del propietari i de terceres persones (veïns, etc.). Quan assegures el contingut o mobiliari l'estàs assegurant automàticament. Has de tenir en compte que si, per exemple, es produís un incendi a la cuina, a més dels danys produïts a l'habitatge, es podrien produir danys (per exemple, fum) al celobert de la comunitat o d'altres habitatges. Les companyies d'aquests tercers perjudicats o ells mateixos repercutiran contra tu com a responsable dels danys ocasionats. Per això, la garantia més important que has de tenir és la RC, i la tindràs inclosa en assegurar el contingut. Quan asseguris el contingut has de valorar els teus propis béns, així com aquells dels quals has de respondre en l'habitatge. És a dir, la totalitat dels béns, inclòs, per exemple, el mobiliari fix de cuina.


Tinc contractada una pòlissa de comunitat de propietaris. Cal que em faci una pòlissa de llar?

Per descomptat, si el que vols és tenir assegurat el teu habitatge. Les assegurances contractades per la comunitat cobreixen, per norma general, les parts comunes de l'edifici, de manera que les parts que són propietat exclusiva de l'habitatge no queden cobertes. Per tant, al contrari del que pugui semblar, que la comunitat asseguri l'edifici no implica que totes les parts que componen l'edifici quedin automàticament assegurades. El mobiliari cal assegurar-lo, i això no és objecte de la pòlissa comunitària. Els danys a l'habitatge en determinades garanties tampoc no són objecte de cobertura. I per acabar, la responsabilitat civil com a ocupant de l'habitatge tampoc no estarà coberta. Per tot això, una assegurança privativa és necessària si l'ocupant, propietari o llogater, vol tranquil·litat i percebre una protecció adequada del seu habitatge i de les seves obligacions davant de tercers.


Què cobreix la meva assegurança de responsabilitat civil?

En general, cobreix les obligacions que hauríem d'afrontar com a conseqüència dels danys materials i personals causats a tercers. Aquests danys poden derivar-se en ser titular o propietari de l'habitatge i estaran assegurats en contractar el continent. Exemple: trencament de canonades que causin danys al pis de sota, caiguda d'una teula del meu habitatge unifamiliar que causi danys a un vehicle aparcat o danys a pisos de l'edifici per una explosió. En assegurar el contingut també cobrim la nostra responsabilitat civil privada i la de la família que convisqui amb nosaltres, inclosos els fills independentment de l'edat, sempre que mantinguin la seva residència principal a l'habitatge assegurat. També s'hi inclouen les accions en qualitat de cap de família, contractant d'obres menors, esportista, propietari o usuari de vehicles sense motor, propietari d'embarcacions, pràctica de càmping, vianant, propietari d'animals domèstics o de companyia, etc.


Està inclosa la responsabilitat civil del meu gos? 

Si tens assegurat el mobiliari o el contingut, tens coberta la responsabilitat civil en què puguis incórrer com a propietari del gos, a excepció d'aquells que tenen consideració de gossos potencialment perillosos de conformitat amb la llei.


Què passa en cas de sinistre si els meus capitals són inferiors als correctes?

Si has assegurat els teus béns per un valor inferior al que els correspon (infraassegurança), la companyia, en cas de sinistre parcial, et podrà aplicar la regla proporcional, és a dir, et seran indemnitzats els danys o desaparicions en la mateixa proporció dels teus capitals respecte dels que havies d'haver assegurat. Per exemple: si els teus béns estan assegurats al 60% del seu valor correcte, la indemnització que percebràs serà igualment el 60% de la que et correspondria si els haguessis assegurat al 100%. En cas de sinistre total, la companyia t'indemnitzarà com a màxim el capital que tinguis assegurat en pòlissa. No obstant això, DKV aplica un marge de tolerància per tal de no aplicar aquesta regla si les diferències no són evidents.


Puc fer canvis en la meva pòlissa abans del venciment? 

Es poden modificar alguns aspectes de la pòlissa: augmentar o disminuir els capitals, incloure joies o objectes de valor especial, modificar la situació del risc, etc.


Es pot fraccionar el pagament de l'assegurança de la llar?

Quan arribi el venciment de la pòlissa o en el moment de la contractació, pots escollir entre tres formes de pagament: anual, semestral o trimestral. Perquè això sigui aplicable, és imprescindible que la prima neta per rebut resultant sigui igual o superior a 50 €.

Gestions COVID-19

Mesures d'actuació per a assegurats davant la COVID-19

Hem posat en marxa diversos processos que garanteixen l'assistència als nostres clients i empleats. Informa-te'n per saber què fer en els casos següents:

 • Procediment en cas de símptomes

 • Procediment en cas de contacte estret

 • Altres situacions en què es requereix una prova diagnòstica

 • Administració de vacunes 

Si vols saber-ne més, fes clic aquí.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV